Poznajete li utjecajnu hrvatsku ženu? Želimo proslaviti njezin uspjeh! – Nominirajte ju danas!

20. listopada, 2019 godine.

Croatian Women’s Network™/Mreža hrvatskih žena petu godinu objavljuje nominacije za nagrade ‘’Utjecajne hrvatske žene’’ i ‘’Buduće liderice’’.

“U domovini i širom svijeta, puno je čudesnih hrvatskih žena. Žena koje otvaraju vrata novim izazovima i mijenjaju status quo kao i mladih budućih liderica koje stvaraju novu budućnost,” ističe Caroline Spivak, osnivačica Mreže.

‘’Protekle četiri godine nagrađujemo i podižemo svijest o istaknutim hrvatskim ženama, koje djeluju u akademskoj zajednici, humanitarnom radu, poduzetništvu, znanosti, kulturi, oružanim snagama i vjerskim institucijama’’, nastavlja Spivak.

NOMINIRAJTE UTJECAJNU HRVATSKU ŽENU

Obrazac za nominacije dostupan je do 23. listopada, 2019.
godine na mrežnoj stranici https://croatianwomensnetwork.org/nomination-form/

Media kontakt:

Ivana Perkovac
Profile Communications Corp.
MediaRH@ProfileComs.com
+385 (92) 1660-630

Caroline Spivak
Osnivačica,
Croatian Women’s Network™/Mreža Hrvatskih Žena
Info@Croatianwomensnetwork.org
+1 (416) 371-9740

Published on September 20, 2019