mr. sc. Snježana Jurišić, prof.

mr. sc. Snježana Jurišić, prof.

rukovoditeljica Odjela za kulturu
Hrvatska Matica Iseljenika

pozadina

Snježana Jurišić je rukovoditeljica Odjela za kulturu u Hrvatskoj Matici Iseljenika gdje potičemo, podupiremo, organizirati i promovirati projekte u području kulture i zaštite kulturnog stvaralaštva i srodnih obrazovnih, nakladničke, ekološki, sportske i turističke programe, a s ciljem jačanja veza s hrvatskim iseljeništvom i njihovim potomcima, hrvatskim manjinskim zajednicama te Hrvatima iz BiH te s ciljem očuvanja hrvatskog kulturnog identiteta u iseljeništvu te povezivanja iseljene Hrvatske s domovinom. Svojim radom i djelovanjem nastojim pridonijeti ostvarivanju misije Hrvatske matice iseljenika – očuvanju nacionalnoga i kulturnoga identiteta, materinskoga jezika te običaja među pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske te boljem povezivanju raseljene i domovinske Hrvatske.

Vrh